Businesscase

Veelzijdigheid en impact

Sinds 2017 ondersteunen we de organisatieontwikkeling bij Uniekaas. Deze klant liet ons een diversiteit aan opdrachten uitvoeren.

Klik op de projectomschrijvingen voor meer informatie.

De reactie van Uniekaas staat in het volgende blok!

Operator met Opleidingscertificaat

+ Teamcoaching en training voor middenkader teams

Gedurende 1,5 jaar werkten we in maandelijkse sessies van 4 uur aan communicatievaardigheden, teamdynamiek en leiderschapsontwikkeling. Het doel: versterken van de samenwerking en het zelfstartend vermogen.

+ 3-daagse training Persoonlijk Leiderschap

Eén groep van 7 leidinggevenden volgde een training om het zelfbewustzijn over het persoonlijk functioneren te vergroten. Ze onderzochten en kregen antwoorden op vragen als;

 • Welke keuzes maak ik bewust en onbewust?
 • Hoe kom ik over bij anderen? Welk gedrag wordt als (niet) effectief ervaren?
 • Wat zou ik fundamenteel anders willen doen en hoe pak ik dat aan?

+ Individuele coaching voor managers

Als manager ben je regelmatig opzoek naar richting. Soms zit je vast in je eigen gedachten, ideeën en patronen.

Bij Uniekaas ondersteunden we enkele managers met een individueel coachingstraject.

+ Opleidingen professionaliseren.

Processen consequent en volgens de vastgestelde standaard uitvoeren…. Goede mensen behouden én deze mensen optimaal inzetten….. Leren van elkaar…..  Allemaal zaken die bij Uniekaas een belangrijke rol spelen. Daarom werd er altijd al intern opgeleid. Maar men had nog geen overkoepelend beleid met daaraan gekoppelde opleidingsplannen. Hierdoor werden in de uitvoering kansen gemist en doelen niet gehaald.

We zorgden dat opleiden bij Uniekaas naar een professioneel niveau werd gebracht. Concreet zorgden we voor:

 • Opzetten van de nieuwe functie “Opleidingscoördinator / Intern opleider”.
 • Praktische en realistische opleidingsplannen.
 • Heldere real-time online overzichten voor management én medewerkers over individuele opleidingsbehoefte en de voortgang.
 • Management rapportages.

+ Ontwikkeling van een interne praktijkopleiding

Bij Uniekaas is de bandleider (de voor een verpakkingslijn eindverantwoordelijke operator) een sleutelfiguur als het gaat om veiligheid, kwaliteit en productiviteit op de werkvloer. Deze functionaris stuurt mensen aan, bedient machines, lost problemen op, registreert en rapporteert de voortgang en escaleert wanneer dit nodig is.

Van bandleiders werd verwacht dat ze vakbekwaam zouden worden door een tijdje mee te lopen met collega’s. Dit zorgde voor een aantal structurele problemen.

 • Overdracht van vooral persoonlijke meningen i.p.v. standaarden.
 • Onvolledige scholing.
 • Meestal geen ondersteuning op lastige issues.
 • Onvoldoende inzicht in het werkelijke functioneren.

Wij ontwikkelden voor Uniekaas een 10-weekse interne praktijkopleiding Bandleider:

 • Opleidingsplan met +50 meetbare kwalificatie eisen.
 • +400 verdiepingsvragen op de thema’s: Veiligheid, Productkwaliteit, Machinebediening en Productiviteit, Leidinggeven en Organiseren.
 • Begeleiding, opleiding en toetsing door een aangewezen collega, de leidinggevende, vakspecialisten en de opleidingscoördinator.
 • Real-time inzicht in voortgang & 2-wekelijkse voortgangsgesprekken.
 • Eindevaluatie en certificaat.

+ Efficiency analyse op een belangrijke verpakkingslijn

Een belangrijke verpakkingslijn die niet het geplande rendement behaalt. Een OEE die alle kanten op schiet. Wat te doen?

Veel discussie en heel veel mensen met nog meer meningen… Tijd voor een feitelijke analyse zodat een degelijk plan van aanpak gemaakt kan worden.

We maakten voor Uniekaas de analyse op deze verpakkingslijn. Dit deden we door observatie, interviews met operators en een stevige statistische data-analyse. Binnen 3 weken kwamen we met onze conclusies: samengevat en gepresenteerd in een duidelijk visgraat-diagram.

+ Projectbegeleiding bij een software implementatie

Midden in de coronapandemie een nieuwe ERP-user-interface implementeren voor al je productielijnen. Hoe doe je dat wanneer je belangrijkste IT-consultants in Duitsland zitten en niet naar je toe kunnen komen?

Wij hielpen Uniekaas met deze uitdaging en voegden er meteen een paar extra’s aan toe. Wat hebben we gedaan:

 • Meerdere Brown-Paper sessies om key-users mee te nemen in de details van de verandering.
 • Ondersteunen van key-users bij opleiding, testen en fine-tunen van de applicatie. Verbinding tussen Duitse consultants en Key-users duidelijk en constructief houden.
 • Vertaling van de interface van Duits naar Nederlands.
 • Opstellen van (key-)user-handleidingen.
 • Opzetten en uitvoeren van de end-user trainingen, rekening houdend met de geldende covid-19 maatregelen.
 • Go-live support tot projecteinde: Foutopsporing en probleemanalyse aan end-user zijde. Bijstellen en her-trainen van processen en werkinstructies. Terugkoppelen van software / data issues.

Wat zegt Uniekaas hierover?

Het onderscheidend vermogen

“Lambert is flexibel, zorgt voor een gedegen inhoudelijke voorbereiding en is altijd op zoek naar het brengen van waarde. Het onderscheidende vermogen van Lambert ligt in zijn sociale vaardigheden. Hij is iemand die met iedereen in de organisatie verbinding kan leggen en beschikt over sterk inlevingsvermogen. Hij neemt mensen mee in verandering door middel van inhoudelijke gesprekken en aandacht voor acceptatie.”

Het effect

“We zien enorme vooruitgang en versnelling in onze organisatie op de plekken waar Lambert aan de slag gaat. Je ziet het effect van zijn werk meteen terug in de cijfers. Voorbeeld: De aanpak van Lambert zorgde voor één van de meest succesvolle software implementaties binnen DMK. Door zijn focus op betrokkenheid en training konden onze Duitse consultants 3 maanden eerder dan gepland van het project af. De fabriek in Kaatsheuvel is hiermee een voorbeeld voor de andere 15 DMK fabrieken.”

Koen BrekelmansDirector Operations & Supply Chain Uniekaas Holland BV (DMK Deutsches Milchkontor GmbH)

Wil jij zoals Koen ook direct een positief effect in je cijfers zien?