Trainingen en workshops voor leidinggevenden van alle niveaus

Leiderschapstraining

Het zijn goede mensen, die leidinggevenden van je. Veel inzet en genoeg inhoudelijke ervaring. Maar ze missen iets: leiderschapsvaardigheden, helderheid, daadkracht of de rust om dingen aan te pakken.

Meerdere leidinggevenden in je organisatie lopen vast en hebben moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Dat heeft gevolgen:

  • Keer op keer worden dezelfde fouten gemaakt.
  • Afspraken en planningen worden niet nagekomen.
  • Goed personeel loopt weg, raakt gedemotiveerd of is te vaak ziek.
  • Vernieuwing en verandering blijven achter.
  • Ondertussen neemt de werkdruk toe.

Zo worden de problemen steeds groter. Voor je leidinggevenden, voor de organisatie en voor jou als eindverantwoordelijke.

Met een in-company opleidingstraject of korte training van WEYT kunnen je leidinggevenden doorgroeien en vanuit rust hun doelen behalen.

Bel +31 (0) 6 4221 6857Leg direct contact!

Waarom leiderschap ontwikkelen met een maatwerk training van WEYT?

We kennen technische en industriële omgevingen van binnen en buiten. We weten wat er nodig is om jouw leidinggevenden te laten groeien en hoe je dit optimaal aanpakt.

Maatwerk

passend bij jouw specifieke situatie, je wensen en je mogelijkheden.

Samen sterk

In-company leren zorgt voor betere verankering en samenwerking.

Dat het werkt

Effectief leiderschapsgedrag leren toepassen én volhouden.

Op het juiste niveau

Voor beginnende en ervaren leidinggevenden.

Naar de essentie

Met respect, humor en compassie ook de lastige dingen aangaan.

Voorbeelden van ons maatwerkaanbod

Internationaal traject

Bij een multinational verzorgden we meerdere leiderschapstrajecten voor managers met 15+ jaar ervaring. In ieder traject, met een doorlooptijd van 8 maanden, zaten 14 deelnemers. De deelnemers volgenden twee intensieve vierdaagse workshops. Daarnaast bestond het traject uit intervisie, praktijkopdrachten en individuele coaching.

In het traject kwamen o.a. de volgende thema’s aan bod: Persoonlijk leiderschap en het bouwen van succesvolle relaties; Het leiden van verandering en het omgaan met weerstand; Coachend progressiegericht leidinggeven.

Feedbacktraining voor leidinggevenden

Op zes Europese locaties van een voedingsmiddelen-multinational gaf WEYT een tweedaagse training aan leidinggevenden. In totaal zijn 14 groepen van 10 personen getraind.

In de sessies stonden vooral praktische oefeningen centraal. Deelnemers oefenden verschillende vormen van feedback-gesprekken. Ook leerden ze omgaan met lastige issues en heftige emoties.

Middenkadertraining

Voor zes managers in de detailhandel verzorgden we een middenkadertraining in vijf losse middagen. De deelnemers waren eerder vanuit de inhoud in hun leidinggevende functie gekomen, zonder hiervoor een degelijke opleiding te hebben gevolgd. In de training stond oefenen, toepassen en reflecteren voorop.

In de training gingen we in op enkele basis thema’s: Wat zijn de hoofdtaken van een leidinggevende en hoe vul jij die in?; Hoe stuur je volgens het PDCA-principe?; Hoe werkt coachende gespreksvoering?; Hoe geef je feedback? Hoe ga je om met defensief gedrag?

Wat kunnen we voor jou doen?

Neem contact op

Meest gestelde vragen

Waarom een maatwerk in-company training van WEYT?

Een maatwerk in-company traject of -training van WEYT sluit precies aan bij de behoefte van deelnemers en de mogelijkheden van de organisatie.

Gezamenlijk een training of traject volgen is heel effectief; deelnemers leren zichzelf en elkaar beter kennen. Dit versterkt het gevoel van samenwerken en samen een uitdaging aangaan. Bij feedback en reflectie is het niet mogelijk je schuil te houden. Je collega’s houden je scherp.  Ook helpt men elkaar om het geleerde in de praktijk toe te passen. Maar het is vooral heel gezellig, en dat maakt dat alles goed blijft hangen.

Onder de streep zie je dat onze maatwerk in-company trainingen heel goed converteren naar de praktijk.

Voor wie is leiderschapsontwikkeling interessant?

Leiderschapsontwikkeling gaat om het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen en sociale vaardigheden. In een moderne organisatie zou iedereen daar actief aan kunnen en moeten werken.  

Uit onderzoek blijkt dat leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden dé doorslaggevende factor zijn voor zgn. High Performance Organizations.

Wil je succesvol zijn en blijven, geef dan leiderschapsontwikkeling van al je leidinggevenden hoge prioriteit.

Wat levert leiderschapsontwikkeling op?

“Culture eats strategy for breakfast” zeggen ze wel eens.
Of wel; Leiderschap maakt het verschil tussen succes en falen!

Leiderschapsontwikkeling gaat volgens ons over het ontwikkelen van: betrokkenheid, verbinding, mee mogen doen en diversiteit; doelgerichtheid, leiden en volgen; omgaan met vernieuwing en verandering, tegenslag en weerstand; motivatie; openheid en eerlijkheid, ruimte voor ontspanning en plezier; …

… Leiderschap gaat over de Mensen in de organisatie.
Wat denk je dat er gebeurt als je dat niet serieus neemt?