Behaal doelen als een team

Teamcoaching

Je bent leidinggevende van een team met goede mensen. En toch loopt het allemaal best moeizaam:

 • Iedereen doet aardig tegen elkaar; ondertussen wordt er slecht samengewerkt.
 • Je ziet veel weerstand bij nieuwe ideeën.
 • De geplande veranderingen komen moeizaam of niet van de grond.
 • Er is te vaak gedoe bij afstemming en overdacht van werk.
 • Een aantal teamleden ervaart veel stress. Dat maakt ze snel geprikkeld en improductief.

Jij wilt graag vooruit met dit team. Plannen maken, samenwerken en doelen behalen. Ondertussen loop jij steeds de gaten te dichten én schiet het helemaal niet op. Onnodig tijdrovend en best frustrerend. Hoe krijg je dit team aan de gang?

Met teamcoaching van WEYT werk je aan communicatie, samenwerking, prestaties en individuele ontwikkeling binnen je team. Zo ga je problemen oplossen en tegelijkertijd groei, succes en werkplezier stimuleren.

Bel +31 (0)6 4221 6857Leg direct contact!

Bekijk de video: “bewustwording, eerlijkheid en verantwoordelijkheid”

Waarom Teamcoaching van WEYT?

Specialist

20+ jaar ervaring in industriële-, technische- en handelsomgevingen

Maatwerk

Aansluiten bij jouw specifieke situatie en je mogelijkheden

Verbinding

Meer betrokkenheid en vertrouwen tussen teamleden

Helderheid

Duidelijke doelen en heldere afspraken

Naar de essentie

Met respect, humor en compassie ook de lastige dingen aangaan

Wat gaan we doen?

Tijdens inspirerende en activerende sessies werken we aan openheid en eerlijkheid, respect voor verschillen, heldere afspraken, flexibiliteit en initiatief tonen.

Als specialist in industriële, technische en handelsomgevingen kennen we de dynamiek van deze organisaties. Daardoor kunnen we inhoudelijke issues, werkrelaties en resultaten met elkaar verbinden. We stellen diepgaande en confronterende vragen en doen relevante suggesties.

Het resultaat? Hogere betrokkenheid, duidelijke rolverdeling, betere samenwerking, meer begrip en heldere communicatie binnen je team. Oftewel, de juist energie om samen je doelen te behalen.

Meteen aan de slag!

 1. Reserveer één uur tijdens je volgende teammeeting.
 2. Laat een expert van WEYT aanschuiven.
 3. Ontdek direct wat er aan de hand is.
 4. Beslis vanuit daar of/hoe je verder gaat.
Ik wil direct contact

“We zijn weer door een mooie dag geleid, met daarbij aansluiting bij ons als persoon en ook doorvragen om een laag dieper te gaan. Dank & complimenten.”

MT-lid na periodieke teamdag

Meest gestelde vragen

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is intensieve begeleiding voor teams op ieder niveau. Afhankelijk van het vraagstuk organiseert WEYT een reeks sessies. Soms volstaat een eenmalige sessie. Onder begeleiding werken de teams aan effectieve communicatie en goede samenwerking. Ze gaan beter functioneren zijn daardoor in staat een prettige werkomgeving voor iedereen én betere output te realiseren.

Wat levert teamcoaching op?

Teamcoaching zorgt voor:

 1. Meer gezamenlijkheid en betere samenwerking in je team/afdeling
 2. Betere resultaten én een fijne werkomgeving
 3. Een leerproces voor de teamleider/manager om het team effectief te begeleiden

Hoelang duurt een teamcoachingstraject?

De duur van een teamcoachingstraject is afhankelijk van het vraagstuk van de organisatie. Het betreft altijd een maatwerktraject. Soms is één intensieve sessie toereikend, meestal is het begeleiding gedurende enkele maanden gewenst.

In veel gevallen is teamonderhoud (één á twee keer per jaar onder begeleiding bij elkaar komen) van grote toegevoegde waarde.

Wat is de concrete output van een teamcoachingstraject?

Heldere, haalbare doelen en concrete afspraken zijn de uitkomst van iedere sessie. Daarnaast biedt onze Teamcoaching altijd nieuwe inzichten in de teamdynamiek en concrete handvatten voor inspirerende onderlinge communicatie.

Is teamcoaching ook geschikt voor het managementteam of directie?

Jazeker. Afhankelijk van het vraagstuk schuift een expert van WEYT aan tijdens MT-overleggen of organiseren we aparte heisessies. Het MT of de directie werkt aan communicatie, samenwerking, strategiebepaling of -implementatie en leert hoe je gezamenlijk werkt aan succes. Deze activerende sessies zorgen voor duidelijkheid, betere samenwerking en nieuwe energie. Concrete output: een nieuwe bedrijfsstrategie, meetbare verbeteringen in het rendement, of een zichtbaar betere samenwerking tussen MT-leden en afdelingen.