Cookie- en privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 27-06-2022.

Samenvatting:

 • We werken volgens de wettelijk gestelde eisen.

 • Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 • Jij hebt controle over jouw gegevens.

Bij WEYT Organisatieontwikkeling verwerken we persoonsgegevens. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat we:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we via deze privacyverklaring.
  • persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • altijd om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin toestemming is vereist.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen.
  • persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan andere partijen, tenzij dit wettelijk vereist is.
  • persoonsgegevens op aanvraag inzichtelijk maken, corrigeren of verwijderen.

In deze cookie- en privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Openbare informatie zoals: handelsnaam, vestigingsadres, postadres en factuuradres, website
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers (vast en mobiel)
  • Social media accountnamen

Hoe komen we aan de persoonsgegevens

De bovenstaande persoonsgegevens hebben we van jouzelf gekregen of komen uit andere openbare bronnen zoals bedrijfswebsites en LinkedIn.

Om deze redenen verwerken we persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoeren van onze dienstverlening
Voor het uitvoeren van trainingen, workshops, consultancy, begeleiding e.d. willen we alle deelnemers en betrokkenen kunnen benaderen. We willen afspraken maken, opdrachten doorgeven, vragen beantwoorden, hand-outs versturen. Alles wat nodig is om een waardevolle dienstverlening te organiseren.

Gegevens die we in het kader van onze dienstverlening verkrijgen, laten we in principe oneindig staan. Tenzij jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om emailcorrespondentie, gespreksnotities en reacties te laten staan.

Aanbiedingen en Factureren
Wanneer we een aanbieding doen voor een training, workshop, consultancy of begeleiding, dan starten we met de verwerking van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte aanbieding en factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgen we bovendien te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Inspiratie per e-mail
We sturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bent of omdat je jezelf hebt aangemeld. We verwerken je naam en e-mailadres om je te inspireren, informatie en tips te kunnen sturen. We bieden onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Gegevensopslag

Persoonsgegevens worden opgeslagen op in de cloud bij externe partijen. Deze partijen hebben van ons geen toestemming voor toegang tot individuele data.

We proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten.

Je rechten

Dit zijn de rechten die je kunt uitoefenen op je persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@weyt.nl.

Inzage, rectificatie en verwijderen
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag deze te laten rectificeren of verwijderen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat dat we onze privacyverklaring moet wijzigen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we deze wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt, kunt je contact met ons opnemen.

WEYT Organization Development

Raadhuisstraat 33-35
4844 AA Terheijden
The Netherlands

KvK: 18086933
BTW: NL001892402B06

stuur een mail: info@weyt.nl
bel: +31 (0)76 587 3250