Allard Droste vertelt tegen mt.nl over zijn ervaringen met zelfsturing in zijn organisatie, een metaalbedrijf in Rotterdam. Een inspirerend verhaal van een ondernemer die zijn nek uit durfde te steken, de controle en de macht los durfde te laten en zo het maximale uit zijn mensen en zijn organisatie haalde. Naast het artikel op MT.nl schreef Allard Droste ook het boek Semco in de polder. Ricardo Semler is de bekende Braziliaanse en zeer succesvolle ondernemer die zijn eigen organisatie (Semco) volledig zelfsturend maakte en zichzelf daarmee overbodig.

De rol van de manager

Een inspirerend voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dát zelfsturende organisaties écht (kunnen) werken. En het is interessant om terug te lezen dat de succesfactor juist niet ligt bij de productie-medewerkers, die redden zich zeer zeker heel goed. De succesfactor ligt juist bij de directie en het management, die de controle los moeten laten en moeten vertrouwen op de medewerkers die ze geselecteerd hebben voor een bepaalde job.

‘Aan het eind van de dag zijn er toch altijd weer eigenaren, managers en ondernemers die het toch te moeilijk vinden om écht dat vertrouwen te geven. Uiteindelijk gaan ze toch weer controleren, nemen ze die ene beslissing toch maar zelf of ze kunnen de verleiding niet weerstaan om tijdens de vergadering als laatste het woord te nemen.’

En ook het afschaffen van het functieprofiel en het standaard beoordelingsgesprek zijn een verfrissende kijk op de omgang met taken, verantwoordelijkheden en de prestaties van medewerkers. De aandacht voor de medewerker staat bij Allard Droste echt op 1!

‘Als je geen functioneringsgesprekken voert of geen rapportages opvraagt, houd je tijd over om rond te lopen. Wij zitten nooit achter ons bureau ons eigen ding te doen. Dat is de kracht.’

Zelf aan de slag?

Wil je ook aan de slag met een sterke zelfstandige organisatie zodat je minder bezig bent met de brandjes blussen vandaag. Meer tijd over houdt om je te richten op de strategie van morgen? En aandacht kunt geven aan de groei van je mensen?

Neem dan contact op met WEYT! Wij helpen je graag verder met korte interventies over een lange periode voor een duurzaam resultaat.

Bron: http://www.mt.nl/business/ondernemer-allard-droste-schafte-vaste-werktijden-en-functieprofielen-af/530862

WEYT. Kijkt. Verder. Neem contact op!